СИСТЕМА ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗДАДEНИТЕ
ОТ КОНСОРЦИУМ "ИСДЛ - БЪЛГАРИЯ"
ECDL КАРТИ ЗА УМЕНИЯ И ECDL СЕРТИФИКАТИ

ВНИМАНИЕ:

Настоящата система е разработена изключително и само за проверка и удостоверяване истинността на издадени ECDL карти за умения и ECDL сертификати на територията на Република България.

* Консорциум "ИСДЛ - България" е единствената институция, упражняваща правото да издава ECDL сертификати на територията на Република България.

 

Единен Граждански Номер:
Skill карта:
Име, презиме, фамилия:
(въвежайте данните, според
начина на изписването им в
съответния документ)